Kurs - konferanse - messe

Vi tilrettelegger hvert arrangement til det beste for dere som eventkunde. Variablene er antall deltagere, varighet og budsjett på deres arrangement.

Vi samarbeider tett med alle byens hoteller og kjenner deres kapasitet med tanke på rom og kurs/konferansekapasitet. I tillegg har Stormen konserthus- og Bibliotek samt Bodø Spektrum svært stor kapasitet. Ut ifra dette kan vi skreddersy et hvert arrangement utifra antall og behov.

Det er avgjørende for oss å samarbeide med alle aktørene, for å kunne gi dere som eventgjest den beste alternativet for deres arrangement.

Etter å vært på besøk/omvisning og gjort oss kjent med fasilitetene deres og de som jobber ved alle hotellene i og utenfor byen, føler vi oss trygge på at vi vil finne det beste alternativet for deres neste konferanse.

Vi arrangerer gjerne deres neste konferanse. Vi planlegger, tilrettelegger og gjennomfører det du måtte ønske for ditt neste arrangement. 

Vi sørger for hotellbooking for overnatting, konferansefasiliteter inkludert møteteknikk, bespisning og forelesere. 

Transport, utenomfaglige aktiviteter og underholdning.

Bodø og omegn har mye å by på og holder høy kvalitet på alle aspekter rundt et arrangement.

Vi leverer arrangement til bedrifter, private, offentlige og organisasjoner.